Betygspolicy

På Switchbloggen delar vi inte ut sifferbetyg utan låter våra texter tala för sig själva. På detta sätt hoppas vi erbjuda mer nyanserade omdömen där recensionerna i sig står i centrum snarare än siffran i slutet.

I vissa fall finns det dock titlar vi vill framhäva lite extra, som sticker ut ur mängden. Dessa tilldelas en särskild utmärkelse, som ser ut på följande sätt:

Om inte annat anges har samtliga recensionsexemplar, såväl fysiska som digitala, tillhandahållits redaktionen på Switchbloggen.se av spelets utvecklare, utgivare eller annan PR-ansvarig.